Witamy na stronach PL Broker Ubezpieczeniowy

O Firmie

Podstawą działania firmy jest wieloletnie doświadczenie nabyte podczas pracy w zakładzie ubezpieczeń. Doświadczenie zdobyte na etapie zawierania ubezpieczeń, likwidacji szkód oraz zarządzania pozwala na profesjonalną analizę posiadanego stanu ubezpieczeń u klienta, określenie optymalnych potrzeb ubezpieczeniowych dla ochrony posiadanego majątku i doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniego programu asekuracyjnego. Każdy klient jest traktowany indywidualnie dzięki czemu 8ego ubezpieczenia i ich zakres jest dostosowany do jego specyficznych i racjonalnych potrzeb. Optymalne warunki pod względem ceny i zakresu ochrony ubezpieczeniowej pozwalają Klientom skoncentrować się na prowadzonym przez nich biznesie bez konieczności angażowania się w analizę ofert ubezpieczycieli i bezpośrednie rozmowy z firmami ubezpieczeniowymi.

Firma PL BROKER UBEZPIECZENIOWY LESZEK PAWŁOWSKI jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych /dział drugi - rejestr brokerów ubezpieczeniowych/ prowadzonych przez organ nadzoru Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 1771/11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 września 2006r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. nr 178, poz. 1316) sprawdzenia wpisu można dokonać w organie nadzoru na podstawie pisemnego lub ustnego wniosku, w tym złożonego elektronicznie lub telefonicznie bądź poprzez dostęp do informacji z rejestru na udostępnionym w urzędzie organu nadzoru stanowisku komputerowym lub poprzez oficjalną stronę internetowa KNF.

Jako reprezentant Klienta wobec ubezpieczycieli broker ubezpieczeniowy działa wyłącznie w interesie i na rzecz Klienta zlecającego mu obsługę brokerską. Relację między brokerem ubezpieczeniowym a Klientem korzystającym z jego usług reguluje umowa brokerska i udzielone na jej podstawie pełnomocnictwo brokerskie. Rola jaką pełni broker w relacjach Klient - firmy ubezpieczeniowe często określana jest mianem "adwokata ubezpieczeniowego".

Rynek ubezpieczeniowy:

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce to nie tylko Towarzystwa Ubezpieczeniowe, brokerzy i agenci ale również szereg instytucji, stowarzyszeń i organizacji pomocnych firmom i osobom prywatnym w sytuacjach tego wymagających. Oto ich lista:

Komisja Nadzoru Finansowego
Adres siedziby:
Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa
telefon: (022) 332 66 00
www.knf.gov.pl


Rzecznik Ubezpieczonych
Adres siedziby:
Al. Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa
telefon: (022) 333 73 26 - 28
www.rzu.gov.pl


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Adres siedziby:
ul. Płocka 9/11,
01-231 Warszawa
telefon: (022) 53 96 100
www.ufg.pl

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Adres siedziby:
ul. Świętokrzyska 14,
00-050 Warszawa
telefon: (022) 551 51 00
www.pbuk.com.pl


Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych

Adres siedziby:
Al. Jana Pawła II 34 lok.9,
00-141 Warszawa
telefon: (022) 828 43 49
www.polbrokers.pl


Polska Izba Ubezpieczeń
Adres siedziby:
ul. Wspólna 47/49,
00-684 Warszawa
telefon: (022) 420 51 05 - 06
www.piu.org.pl

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń
i Obsługi Ryzyka

Adres siedziby:
ul. Sabały 3,
02-174 Warszawa
telefon: (022) 431 91 00
www.igu.org.pl


Izba Gospodarcza
Towarzystw Emerytalnych

Adres siedziby:
Al. Jana Pawła II 34 lok.7,
00-141 Warszawa
telefon: (022) 620 67 68
www.igte.com.pl

PL Broker Ubezpieczeniowy © 2011 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja:Pro-Art

Adres

PL Broker Ubezpieczeniowy
Leszek Pawłowski
ul. Jana III Sobieskiego 10
82 - 200 Malbork

Kontakt

Tel./fax: 552723622
Tel. kom.: 666886940