Witamy na stronach PL Broker Ubezpieczeniowy

Oferta ubezpieczeń dla firm

Każda organizacja, zarówno mała jak i duża w swojej codziennej aktywności spotyka się z różnymi zagrożeniami, znajdującymi swoje podstawy wewnątrz niej jak i w przestrzeni otaczającej.Podstawą stabilnego rozwoju jest uniezależnienie się od występujących zdarzeń losowych oraz innych ryzyk na które narażone są wszystkie podmioty prowadzące działalność. Funkcja ubezpieczeń ma na celu minimalizować negatywne skutki tych zdarzeń w zakresie uzgodnionym z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem. To jest właśnie przestrzeń, w której jest miejsce na dyskusję o zatrzymaniu ryzyka oraz jego transferze, czyli po prostu, po ludzku, o tym co należy ubezpieczyć, a czego nie. Konstrukcja programu ubezpieczeniowego powinna sprowadzić do niezbędnego minimum zaangażowanie środków po stronie jednostki pozyskujących ochronę ubezpieczeniową. Dzięki współpracy z brokerem właściciele, lub osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danego podmiotu otrzymują od wyspecjalizowanego, niezależnego specjalisty informację o potencjalnych ryzykach, oraz proponowany zakres ich ubezpieczenia. Wynikiem prowadzonych przez brokera negocjacji jest przedstawiane zestawienie ofert, które wraz z rekomendacją stanowi podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji o wyborze konkretnego rozwiązania.Porównywalność ujednoliconych ofert, oraz proces negocjacji gwarantuje konkurencyjność ofert!
Nowym jednostkom proponujemy przygotowanie raportu dotyczącego aktualnego stanu ubezpieczeń w podległych im jednostkach.

Rynek ubezpieczeniowy:

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce to nie tylko Towarzystwa Ubezpieczeniowe, brokerzy i agenci ale również szereg instytucji, stowarzyszeń i organizacji pomocnych firmom i osobom prywatnym w sytuacjach tego wymagających. Oto ich lista:

Komisja Nadzoru Finansowego
Adres siedziby:
Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa
telefon: (022) 332 66 00
www.knf.gov.pl


Rzecznik Ubezpieczonych
Adres siedziby:
Al. Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa
telefon: (022) 333 73 26 - 28
www.rzu.gov.pl


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Adres siedziby:
ul. Płocka 9/11,
01-231 Warszawa
telefon: (022) 53 96 100
www.ufg.pl

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Adres siedziby:
ul. Świętokrzyska 14,
00-050 Warszawa
telefon: (022) 551 51 00
www.pbuk.com.pl


Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych

Adres siedziby:
Al. Jana Pawła II 34 lok.9,
00-141 Warszawa
telefon: (022) 828 43 49
www.polbrokers.pl


Polska Izba Ubezpieczeń
Adres siedziby:
ul. Wspólna 47/49,
00-684 Warszawa
telefon: (022) 420 51 05 - 06
www.piu.org.pl

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń
i Obsługi Ryzyka

Adres siedziby:
ul. Sabały 3,
02-174 Warszawa
telefon: (022) 431 91 00
www.igu.org.pl


Izba Gospodarcza
Towarzystw Emerytalnych

Adres siedziby:
Al. Jana Pawła II 34 lok.7,
00-141 Warszawa
telefon: (022) 620 67 68
www.igte.com.pl

PL Broker Ubezpieczeniowy © 2011 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja:Pro-Art

Adres

PL Broker Ubezpieczeniowy
Leszek Pawłowski
ul. Jana III Sobieskiego 10
82 - 200 Malbork

Kontakt

Tel./fax: 552723622
Tel. kom.: 666886940