Witamy na stronach PL Broker Ubezpieczeniowy

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych

Najpopularniejszym rodzajem polis są ubezpieczenia komunikacyjne. Wyróżniamy tu szereg różnych ubezpieczeń a w szczególności:

  • Ubezpieczenia OC komunikacyjne,
  • Ubezpieczenia Auto Casco,
  • Zielona Karta,
  • Assistance,
  • Ubezpieczenia szyb samochodowych,
  • NNW kierowcy i pasażerów,
  • Ubezpieczenie pomocy prawnej.

Podstawą ustalenia składki w OC komunikacyjnym, AC komunikacyjnym oraz wielu innych ubezpieczeniach jest bezszkodowy przebieg tego rodzaju ubezpieczenia. Jest to ten element, na który mamy wpływ jako klienci. Bezszkodowy przebieg ma znaczący udział w wielkości składki za dane ubezpieczenie. Każdy właściciel firmy oraz osoba fizyczna ma wpływ na swoją szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych i powinien pracować nad jej wskaźnikiem, ponieważ odszkodowania wypłacone w tym roku na pewno wpłyną na poziom składek w przyszłym roku. Jeżeli jesteśmy właścicielem firmy warto pomyśleć o wprowadzeniu w firmie programów prewencyjnych, które pozwolą wpłynąć na styl i technikę jazdy pracujących kierowców, a przez to na zmniejszenie liczby szkód, kwoty wypłaconych odszkodowań. Rozwiązaniem jest tu obciążenie kierowców częścią lub całością wypłaconych odszkodowań. Warto również pomyśleć o wprowadzeniu procedur przechowywania samochodów poza godzinami pracy /w godzinach nocnych/. Jako właściciele możemy również część ryzyka ubezpieczeniowego przejąć na siebie w postaci udziału własnego w szkodzie, procentowego lub kwotowego lub części szkód drobnych.
Oferta firm ubezpieczeniowych staje się coraz bardziej pełna i uniwersalna, obejmująca tak jak w ubezpieczeniach majątkowych, tak zwane wszystkie ryzyka. Warto czasami kosztem drobnych szkód sfinansować szerszy zakres ubezpieczeń.

Rynek ubezpieczeniowy:

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce to nie tylko Towarzystwa Ubezpieczeniowe, brokerzy i agenci ale również szereg instytucji, stowarzyszeń i organizacji pomocnych firmom i osobom prywatnym w sytuacjach tego wymagających. Oto ich lista:

Komisja Nadzoru Finansowego
Adres siedziby:
Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa
telefon: (022) 332 66 00
www.knf.gov.pl


Rzecznik Ubezpieczonych
Adres siedziby:
Al. Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa
telefon: (022) 333 73 26 - 28
www.rzu.gov.pl


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Adres siedziby:
ul. Płocka 9/11,
01-231 Warszawa
telefon: (022) 53 96 100
www.ufg.pl

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Adres siedziby:
ul. Świętokrzyska 14,
00-050 Warszawa
telefon: (022) 551 51 00
www.pbuk.com.pl


Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych

Adres siedziby:
Al. Jana Pawła II 34 lok.9,
00-141 Warszawa
telefon: (022) 828 43 49
www.polbrokers.pl


Polska Izba Ubezpieczeń
Adres siedziby:
ul. Wspólna 47/49,
00-684 Warszawa
telefon: (022) 420 51 05 - 06
www.piu.org.pl

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń
i Obsługi Ryzyka

Adres siedziby:
ul. Sabały 3,
02-174 Warszawa
telefon: (022) 431 91 00
www.igu.org.pl


Izba Gospodarcza
Towarzystw Emerytalnych

Adres siedziby:
Al. Jana Pawła II 34 lok.7,
00-141 Warszawa
telefon: (022) 620 67 68
www.igte.com.pl

PL Broker Ubezpieczeniowy © 2011 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja:Pro-Art

Adres

PL Broker Ubezpieczeniowy
Leszek Pawłowski
ul. Jana III Sobieskiego 10
82 - 200 Malbork

Kontakt

Tel./fax: 552723622
Tel. kom.: 666886940