Witamy na stronach PL Broker Ubezpieczeniowy

Oferta dla branży rolniczej

Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • Identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z prowadzoną przez Państwa działalnością rolniczą;
  • Opracowanie i wdrożenie zaproponowanego programu ubezpieczeniowego uwzględniającego indywidualne potrzeby Klienta oraz specyfikę branży rolniczej - propozycje odpowiednich klauzul, warunków dodatkowych, systemów zniżek, systemu płatności składki itp.;
  • Nadzór nad obsługą ubezpieczeń - monitorujemy terminy płatności składek, zmiany w wartości majątku powstałe podczas trwania ubezpieczenia, aktywnie uczestniczymy w całościowym procesie likwidacji zaistniałych szkód ubezpieczeniowych (przygotowanie zgłoszeń szkód, wsparcie klienta na etapie likwidacji szkód i procesu oceny wielkości powstałych strat, kompletowania dokumentacji szkodowej). Na bieżąco monitorujemy terminy poszczególnych etapów likwidacji szkód.

Przygotowujemy i wdrażamy profesjonalne programy ubezpieczeniowe przygotowywane specjalnie dla klientów z branży rolnej, na które składają się następujące elementy:

  • Ubezpieczenia obowiązkowe Odpowiedzialności Cywilnej i budynków rolniczych;
  • Dotowane częściowo przez Państwo obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • Kompleksowe zabezpieczenie majątku, w tym casco maszyn i pojazdów rolniczych;
  • Ochrona mienia ruchomego związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego - sprzętu rolniczego, ziemiopłodów złożonych na przechowanie, materiałów i zapasów, silosów, szklarni, zwierząt gospodarskich;
  • Ochrona przed roszczeniami osób trzecich z tytułu świadczenia osobom fizycznym usług związanych z działalnością rolniczą;
  • Ochrona przed roszczeniami osób trzecich w związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej;
  • Ochrona życia i zdrowia Rolników.

Rynek ubezpieczeniowy:

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce to nie tylko Towarzystwa Ubezpieczeniowe, brokerzy i agenci ale również szereg instytucji, stowarzyszeń i organizacji pomocnych firmom i osobom prywatnym w sytuacjach tego wymagających. Oto ich lista:

Komisja Nadzoru Finansowego
Adres siedziby:
Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa
telefon: (022) 332 66 00
www.knf.gov.pl


Rzecznik Ubezpieczonych
Adres siedziby:
Al. Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa
telefon: (022) 333 73 26 - 28
www.rzu.gov.pl


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Adres siedziby:
ul. Płocka 9/11,
01-231 Warszawa
telefon: (022) 53 96 100
www.ufg.pl

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Adres siedziby:
ul. Świętokrzyska 14,
00-050 Warszawa
telefon: (022) 551 51 00
www.pbuk.com.pl


Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych

Adres siedziby:
Al. Jana Pawła II 34 lok.9,
00-141 Warszawa
telefon: (022) 828 43 49
www.polbrokers.pl


Polska Izba Ubezpieczeń
Adres siedziby:
ul. Wspólna 47/49,
00-684 Warszawa
telefon: (022) 420 51 05 - 06
www.piu.org.pl

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń
i Obsługi Ryzyka

Adres siedziby:
ul. Sabały 3,
02-174 Warszawa
telefon: (022) 431 91 00
www.igu.org.pl


Izba Gospodarcza
Towarzystw Emerytalnych

Adres siedziby:
Al. Jana Pawła II 34 lok.7,
00-141 Warszawa
telefon: (022) 620 67 68
www.igte.com.pl

PL Broker Ubezpieczeniowy © 2011 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja:Pro-Art

Adres

PL Broker Ubezpieczeniowy
Leszek Pawłowski
ul. Jana III Sobieskiego 10
82 - 200 Malbork

Kontakt

Tel./fax: 552723622
Tel. kom.: 666886940