Witamy na stronach PL Broker Ubezpieczeniowy

Oferta ubezpieczeń dla samorządów

Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • Analizę ryzyka ubezpieczeniowego i identyfikację zagrożeń związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego pod kontem możliwości ubezpieczenia;
  • Opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uwzględniającego stwierdzone zagrożenia;
  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej niezbędnej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Opracowanie szacunkowej wartości zamówienia;
  • Udział w procedurach wyboru zakładu ubezpieczeń;
  • Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń oraz procesami likwidacji szkód.

Przygotowujemy i wdrażamy profesjonalne programy ubezpieczeniowe, które składają się z czterech głównych segmentów:

  • Zabezpieczenie majątku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego;
  • Zabezpieczenie płynności finansowej;
  • Ochrona samorządu terytorialnego przed roszczeniami osób trzecich;
  • Ochrona życia i zdrowia pracowników.

Usługa dla klientów których umowy ubezpieczenia są zawierane za naszym pośrednictwem jest bezpłatna.

Zapraszamy Państwa do współpracy

Rynek ubezpieczeniowy:

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce to nie tylko Towarzystwa Ubezpieczeniowe, brokerzy i agenci ale również szereg instytucji, stowarzyszeń i organizacji pomocnych firmom i osobom prywatnym w sytuacjach tego wymagających. Oto ich lista:

Komisja Nadzoru Finansowego
Adres siedziby:
Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa
telefon: (022) 332 66 00
www.knf.gov.pl


Rzecznik Ubezpieczonych
Adres siedziby:
Al. Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa
telefon: (022) 333 73 26 - 28
www.rzu.gov.pl


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Adres siedziby:
ul. Płocka 9/11,
01-231 Warszawa
telefon: (022) 53 96 100
www.ufg.pl

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Adres siedziby:
ul. Świętokrzyska 14,
00-050 Warszawa
telefon: (022) 551 51 00
www.pbuk.com.pl


Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych

Adres siedziby:
Al. Jana Pawła II 34 lok.9,
00-141 Warszawa
telefon: (022) 828 43 49
www.polbrokers.pl


Polska Izba Ubezpieczeń
Adres siedziby:
ul. Wspólna 47/49,
00-684 Warszawa
telefon: (022) 420 51 05 - 06
www.piu.org.pl

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń
i Obsługi Ryzyka

Adres siedziby:
ul. Sabały 3,
02-174 Warszawa
telefon: (022) 431 91 00
www.igu.org.pl


Izba Gospodarcza
Towarzystw Emerytalnych

Adres siedziby:
Al. Jana Pawła II 34 lok.7,
00-141 Warszawa
telefon: (022) 620 67 68
www.igte.com.pl

PL Broker Ubezpieczeniowy © 2011 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja:Pro-Art

Adres

PL Broker Ubezpieczeniowy
Leszek Pawłowski
ul. Jana III Sobieskiego 10
82 - 200 Malbork

Kontakt

Tel./fax: 552723622
Tel. kom.: 666886940