Witamy na stronach PL Broker Ubezpieczeniowy

Oferta ubezpieczeń życiowych

Dział I - Ubezpieczenia na życie.
Podział ryzyka działu I według grup ustawowych ubezpieczeń:
Grupa 1. Ubezpieczenia na życie.
Grupa 2. Ubezpieczenia posągowe, zaopatrzenia dzieci.
Grupa 3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Grupa 4. Ubezpieczenia rentowe.
Grupa 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.
Podział ryzyka wg klienta:

  • Ubezpieczenia indywidualne,
  • Ubezpieczenia grupowe.

Ubezpieczenia indywidualne:

  • Uniwersalne z funduszem inwestycyjnym
    Łączy w sobie element ubezpieczenia i oszczędzania. Ubezpieczenie może mieć charakter inwestycyjno-ochronny lub ochronny. W pierwszej wersji istnieje możliwość dowolnego kształtowania charakteru inwestycji, dzięki podziałowi składki inwestycyjnej na różne fundusze, różniące się stopniem ryzyka oraz możliwymi do osiągnięcia zyskami. Dzięki podziałowi składki na część ochronną i inwestycyjną, w uniwersalny sposób zabezpiecza finansową przyszłość osoby ubezpieczonej i osób będących na jej utrzymaniu. Ubezpieczenie zapewnia od pierwszego dnia umowy ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych (śmierć, kalectwo). Równolegle do ochrony z części inwestycyjnej składki, ubezpieczenie buduje kapitał, który może być wykorzystany w przyszłości jako źródło finansowania dodatkowych świadczeń emerytalnych, w ramach III filaru nowego systemu emerytalnego.

Rynek ubezpieczeniowy:

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce to nie tylko Towarzystwa Ubezpieczeniowe, brokerzy i agenci ale również szereg instytucji, stowarzyszeń i organizacji pomocnych firmom i osobom prywatnym w sytuacjach tego wymagających. Oto ich lista:

Komisja Nadzoru Finansowego
Adres siedziby:
Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa
telefon: (022) 332 66 00
www.knf.gov.pl


Rzecznik Ubezpieczonych
Adres siedziby:
Al. Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa
telefon: (022) 333 73 26 - 28
www.rzu.gov.pl


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Adres siedziby:
ul. Płocka 9/11,
01-231 Warszawa
telefon: (022) 53 96 100
www.ufg.pl

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Adres siedziby:
ul. Świętokrzyska 14,
00-050 Warszawa
telefon: (022) 551 51 00
www.pbuk.com.pl


Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych

Adres siedziby:
Al. Jana Pawła II 34 lok.9,
00-141 Warszawa
telefon: (022) 828 43 49
www.polbrokers.pl


Polska Izba Ubezpieczeń
Adres siedziby:
ul. Wspólna 47/49,
00-684 Warszawa
telefon: (022) 420 51 05 - 06
www.piu.org.pl

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń
i Obsługi Ryzyka

Adres siedziby:
ul. Sabały 3,
02-174 Warszawa
telefon: (022) 431 91 00
www.igu.org.pl


Izba Gospodarcza
Towarzystw Emerytalnych

Adres siedziby:
Al. Jana Pawła II 34 lok.7,
00-141 Warszawa
telefon: (022) 620 67 68
www.igte.com.pl

PL Broker Ubezpieczeniowy © 2011 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja:Pro-Art

Adres

PL Broker Ubezpieczeniowy
Leszek Pawłowski
ul. Jana III Sobieskiego 10
82 - 200 Malbork

Kontakt

Tel./fax: 552723622
Tel. kom.: 666886940